Llwyddiant Myfyrwyr Amaethyddiaeth

Ni wnaeth y myfyrwyr Amaethyddiaeth yng Ngholeg y Drenewydd adael i’r cyfyngiadau symud effeithio ar eu gwaith caled.

Mae seremoni wobrwyo flynyddol yn cael ei chynnal bob blwyddyn gyda eleni ychydig yn wahanol gan y cafodd ei chynnal dros Zoom. Roedd y seremoni yn fodd i gydnabod myfyrwyr am eu gwaith caled yn ogystal â’r gwaith a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud.

Cafodd y myfyrwyr canlynol eu gwobrwyo fel a ganlyn:

Gwobrau Lefel 2 Peirianneg Amaethyddol 

Myfyriwr Gorau Blwyddyn 1 – Harry Chilvers

Myfyriwr Gorau Blwyddyn 2 – Richard Davies

Amaethyddiaeth Lefel 2 – Gwobrau Blwyddyn 1 

Gwobr Ymdrech – Owen Jones

Myfyriwr Gorau – Elin Roberts

Amaethyddiaeth Lefel 2 – Gwborau Blwyddyn 2

Gwobr Ymdrech – Ellie Wright

Amaethyddiaeth Lefel 3 – Gwobrau Blwyddyn 1

Gwobr Ymdrech – Hanna Jones, Meg Jones, Meg Watkin, Ebony Evans, Kris Pryce

Myfyriwr Gorau – Emma Morgan-Page ac Erin Jones (enillwyr ar y cyd)

Amaethyddiaeth Lefel 3 – Gwobrau Blwyddyn 2

Gwobr Ymdrech -Cerys Mills a Ross Jones

Myfyriwr Gorau – Nia Powell ac Elin Orrells (enillwyr ar y cyd)

Amaethyddiaeth Lefel 3 – Gwobrau Rhan-amser

Gwobr Ymdrech – Iwan Ellis, Karl Lewis ac Adam Watson

Yn ogystal â’r gwobrau arbennig, mae myfyrwyr Amaethyddiaeth Lefel 3 wedi cael canlyniadau gwych eleni gyda thri myfyriwr – Nia Powell, Cerys Mills ac Elin Orrells i gyd wedi cyflawni Rhagoriaeth*. Da iawn bawb!