Llwyddiant Gyda Lliwiau Hedfan ar gyfer Myfyriwr Celf

Derbyniodd Minka Ragoriaeth yn ei Diploma Estynedig Lefel 3 UAL ac mae’n fyfyriwr rhagorol ac yn artist talentog iawn.

Roedd hi’n arbenigo mewn portread cyfoes ac mae wedi cynhyrchu llawer o ddarnau gwych ar raddfa fawr a bach. Er bod ganddi ddiddordeb mewn dogfennu pobl, eu cyrff a’r ffordd y maent yn dal eu hunain drwy gelfyddyd, mae wedi cynhyrchu nifer o luniau o anifeiliaid mewn paent olew ac inc.  Mae Minka hefyd yn dalentog wrth ddefnyddio technegau eraill gan gynnwys sialciau pastel.  Mae’n adeiladu ei gwaith o frasluniau i baentiadau ar raddfa fwy.

Yn ystod y pandemig, ailgyfeiriodd ei gwaith o’r ffigurau hynny a welodd wyneb yn wyneb at ddelweddau mewn llyfrau a chylchgronau a chynhyrchwyd hunanbortread ganddi hyd yn oed.  Daw ei hysbrydoliaeth o’r gred ym mhwysigrwydd darnau diriaethol o gelfyddyd y gellir eu gwerthfawrogi yn eu presenoldeb corfforol, mewn oes lle mae delweddau digidol yn tremio dros ein tirweddau.  Mae artistiaid fel Kevin Sinnot, artist o Gymru a Greyson Perry wedi cael dylanwad arni a’i gweledigaeth.

Mae Minka bellach yn ymgymryd â chomisiynau ac mae wedi penderfynu cymryd blwyddyn i ffwrdd yng Nghanolbarth Cymru ac yna mae’n bwriadu gwneud gradd Celfyddyd Gain ym mis Medi 2021.

Dywedodd Minka ‘Byddwn i’n argymell yn fawr y cwrs Celf a Dylunio i unrhyw un sy’n awyddus i ehangu eu hyder a’u sgiliau, yn ogystal â dysgu mwy am y diwydiannau creadigol. Roedd yr holl diwtoriaid yn ddefnyddiol ac yn gyfeillgar i mi, ac roedd y coleg yn wych ar y cyfan.’

Dywedodd ei Thiwtor Rob Loupart ‘Mae gan Minka dalent wych a dymunwn bob dymuniad da iddi hi a’n holl fyfyrwyr sy’n symud ymlaen yn eu hymdrechion yn y dyfodol’