Mae Elin yn anelu at lwyddiant

Treuliodd Elin Jones, cyn-fyfyriwr Gofal Plant Lefel 3 yng Ngholeg Bannau Brycheiniog (Rhan o Grŵp Colegau NPTC), ychydig o’i hamser yn dweud wrthym sut mae hi wedi cymryd y cam nesaf i barhau gyda’i hastudiaethau yn y Coleg.  Treuliodd Elin Jones, cyn-fyfyriwr Gofal Plant Lefel 3 yng Ngholeg Bannau Brycheiniog, ychydig o’i hamser yn dweud wrthym sut mae hi wedi cymryd y cam nesaf i gario ymlaen gyda’i hastudiaethau yn y Coleg.

Dywedodd Elin sydd bellach yn fyfyriwr Gradd Sylfaen mewn Gofal Plant: “Dewisais barhau â fy astudiaethau yng Ngholeg Bannau Brycheiniog gan ei fod yn agos at fy nghartref ac fel coleg bach nid oedd yn rhy ddychrynllyd ac roedd yn hawdd ymgartrefu ynddo.”

Yn ystod ei hamser yn y coleg, mae Elin wedi ennill sgiliau mathemategol drwy fynychu gwersi mathemateg a llythrennedd digidol TGAU. Dywedodd: “Roedd hyn yn rhywbeth y ces i drafferth ag ef yn yr ysgol. Yn y coleg, roeddwn i’n gallu ail-eistedd fy Mathemateg TGAU a chael cymorth gyda Mathemateg a Saesneg. ”

Fel myfyriwr gofal plant, llwyddodd Elin i symud ymlaen i’r radd Sylfaen. Mae hyn yn cynnwys modiwlau astudio ac ymchwil annibynnol mewn meysydd penodol sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr.

“Roeddwn i eisiau datblygu fy ngwybodaeth, dysgu mwy am ddatblygiad plant a chwrdd â phobl newydd. “

Trwy gydol y cwrs, cafodd Elin brofiad o weithio gyda phlant, a mwynhaodd hyn yn fawr. Meddai. “Roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn dysgu am ddamcaniaethwyr datblygiad plant a diogelu. Roeddwn hefyd eisiau ehangu fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth trwy ddechrau’r radd Sylfaen. ”

 

I gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau a grybwyllir, cliciwch y dolenni isod:

Gofal Plant Lefel 3 (Rhan-amser)

Gofal Plant Lefel 3 (Llawn-amser)

Mathemateg TGAU

Astudiaethau Plentyndod – Gradd Sylfaen