CYRSIAU NEWYDD MIS IONAWR

Carlamwch at Eich Dyfodol gyda Grŵp Colegau NPTC

Mae gan Grŵp Colegau NPTC amrywiaeth o gyrsiau amser llawn a rhan-amser AM DDIM* yn dechrau o fis Ionawr 2022.

Mae ein cyrsiau mis Ionawr wedi’u dylunio i’ch helpu i ddychwelyd i addysg, uwchsgilio neu gamu ymlaen yn y gwaith neu hyd yn oed cychwyn ar y llwybr i’r yrfa o’ch breuddwydion.

O Fusnes, Cyfrifeg ac Arlwyo i Fricwaith, Y Cyfryngau Creadigol a Marchnata, mae gennym gyrsiau at ddant pawb, yn cynnwys nifer o gyrsiau newydd sbon ‘Carlamwch at eich Dyfodol’ a fydd yn eich helpu i ddychwelyd i addysg.

Efallai eich bod hefyd yn ystyried newid cyfeiriad ac mae’r cyrsiau hyn wedi’u dylunio fel y gallwch roi cynnig ar nifer o feysydd pwnc a gweld beth yw eich llwybr o ddewis. Gallwch wedyn fod yn sicr eich bod yn barod i gamu ymlaen ym mis Medi 2022.

Mae gennym lawer o gyrsiau rhan-amser hefyd a allwch wella eich rhagolygon gyrfa neu roi hwb i yrfa newydd sbon, yn arbennig y rheiny lle y mae diffyg sgiliau. Bydd modd i chi ennill sgiliau a chymwysterau newydd y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr lleol, er mwyn eich helpu i gamu ymlaen, neu newid gyrfa yn llwyr. Cynhelir ein cyrsiau trwy gydol y flwyddyn ac maent yn hyblyg gyda dosbarthiadau bach sy’n cynnig cymorth un-i-un.

A chredwch neu beidio, os ydych yn ymrestru cyn 31 Ionawr 2022* bydd eich cwrs mis Ionawr yn rhad ac am ddim.

Ni allai ymuno â ni fod yn haws, gallwch ymrestru trwy gydol mis Ionawr, cliciwch yma am restr lawn o’n cyrsiau mis Ionawr, i wneud cais amser llawn a dod o hyd i bopeth sy’n gysylltiedig ag ymrestru yn y Coleg.

Os hoffech ddod o hyd i ragor o fanylion am ein cyrsiau mis Ionawr, cliciwch yma i ymrestru ymlaen llaw ar gyfer ein Noson Agored Rithwir ar ddydd Iau 13 Ionawr, o 5pm-7pm, lle y bydd modd i chi sgwrsio yn uniongyrchol gyda darlithwyr arbenigol y Coleg.

#ChiYwchDyfodol gyda Grŵp Colegau NPTC

Porwch ein Cyrsiau Ionawr

Castell-nedd / Port Talbot, Abertawe, Maesteg

Aberhonddu a’r Drenewydd

* Efallai y bydd rhai cyrsiau rhan-amser yn dod o dan gyllid PLA. Bydd pob cofrestriad ym mis Ionawr 2022 yn rhad ac am ddim.