2021 Adnoddau i Raddedigion

Llongyfarchiadau ar gwblhau cwrs addysg uwch yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Rydym wedi gweithio gyda Alchemy Gyrfa i roi’r canllaw rhyngweithiol hwn a chynnwys fideo i chi i’ch cefnogi gyda’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i gymryd y camau nesaf yn eich cynllun gyrfa, boed yn swydd newydd, datblygu rôl sy’n bodoli eisoes neu astudiaeth bellach. .

Dadlwythwch y Canllaw Rhyngweithiol

Adnoddau Fideo

Canllawiau y gellir eu lawrlwytho

1. Croeso a Chyflwyniad

2. Dewis Eich Gyrfa

3. Canfod a Chreu Cyfleoedd

4. Dweud Eich Stori Mewn Ceisiadau

5. Dweud Eich Stori Mewn Cyfweliadau

6. Dod â’r Cyfan at ei Gilydd

 

Ysgrifennu Eich CV

Templed CV a Nodiadau Canllawiau

 

Deunyddiau Enghreifftiol ar gyfer Ymarferion

Hysbyseb Swydd

Disgrifiad Swydd

Manyleb Person

Ffurflen gais

 

Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad graddio yr haf nesaf os bydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu, felly gobeithio eich gweld chi i gyd bryd hynny. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni ar:higher_education_enq@nptcgroup.ac.uk