Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

Swyddi Gwag

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Darlithydd: Peirianneg/Gosodwaith Trydanol

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

26/02/2021 12:00pm
Asesydd/Cynghorydd: Plymio a Gwresogi (Coleg y Drenewydd)

I ddarparu gwybodaeth alwedigaethol a chynnal asesiadau yn y gweithle i fodloni gofynion y rhaglenni prentisiaethau mewn Plymio a Gwresogi.

26/02/2021 12:00pm
Asesydd/Cynghorydd: Gofal Clinigol/Iechyd a Gofal Cymdeithasol

I ddarparu gwybodaeth alwedigaethol a chynnal asesiadau yn y gweithle i fodloni gofynion y rhaglen brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

26/02/2021 12:00pm
Darlithydd: Plymio a Gwresogi/Nwy

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

01/03/2021 12:00pm
Datblygwr Arweiniol Adrodd a Storio Data mewn Warws

I ddylunio, datblygu a gweithredu warws data cadarn; sicrhau bod data'n cael ei adrodd yn gyson ar draws yr holl systemau adrodd a dangosfwrdd MIS.

11/03/2021 12:00pm
Darlithydd: Addysg Uwch: Iechyd a Gofal Cymdeithasol x 3 swydd

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

10/03/2021 12:00pm
Darlithydd: Sgiliau Hanfodol

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

10/03/2021 12:00pm
Cynorthwyydd Cysylltiadau Cwsmeriaid

I fod yn brif bwynt cyswllt rhwng Grŵp Colegau NPTC a'i gwsmeriaid gan ymdrin yn effeithlon ag ymholiadau gan gwsmeriaid a darparu gwasanaeth eithriadol ac ymatebol.

10/03/2021 12:00pm