Swyddi Gwag

Mae Grŵp Colegau NPTC yn goleg addysg bellach ffyniannus, sy’n cyflogi bron 900 staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 9 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion talentog sy’n benderfynol o’n helpu i ddarparu’r safonau uchaf o addysg a hyfforddiant i bobl leol, cymunedau a busnesau. Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff.

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffi a chlywed amdanon ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Twitter

Ffôn: 01639 648031
E-bost: jobs@nptcgroup.ac.uk

 

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fanteision ac adnoddau i gefnogi a gwobrwyo ein staff.

Tîm Recriwtio
Uned Adnoddau Dynol
Grŵp Colegau NPTC
Heol Dŵr-y-Felin
Castell-nedd
SA10 7RF

 

Swyddi Gwag

 

Gwybodaeth am y swydd gwag Dyddiad Cau
Asesydd: Gwaith Coed a Gwaith Asiedydd

I gynnal asesiadau yn y gweithle ar ran yr ysgol Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig

01/02/2019 12:00pm
Gweinyddwr Cyfleusterau a Cholegau (Cyfnod Mamolaeth)

I ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chymorth i'r adran Colegau a Chyfleusterau er mwyn sicrhau ei gweithrediad effeithiol ac effeithlon.

25/01/2019 12:00pm
Hyfforddwr Sgiliau Astudio (Ngholeg Y Drenewydd)

I ddarparu gweithdai sy’n bodloni anghenion dysgu myfyrwyr. Bydd y gweithdai’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau academaidd, strategaethau dysgu a sgiliau personol a fydd yn hwyluso llwyddiant myfyrwyr.

25/01/2019 12:00pm
Hyfforddwr: Garddwriaeth

I gyfarwyddo dysgwyr a darparu cymorth technegol, paratoi deunyddiau yn y gweithdai perthnasol yn ôl y gofyn.

25/01/2019 12:00pm
Hyfforddwr: Peirianneg Fecanyddol

I gyfarwyddo dysgwyr a darparu cymorth technegol, paratoi deunyddiau yn y gweithdai perthnasol yn ôl y gofyn.

29/01/2019 12:00pm
Cynorthwyydd Cymorth Busnes

I ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chymorth o fewn strwythur Cymorth Busnes y Coleg.

29/01/2019 12:00pm
Cynorthwyydd(wyr) Blaen Tŷ Cyflenwi

Rheoli a gwerthu lluniaeth yn ystod perfformiadau, digwyddiadau masnachol a'r ystafelloedd cynadledda i gwsmeriaid ac artistiaid.

31/01/2019 12:00pm
Darlithydd: Sgiliau Sylfaenol

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

05/02/2019 12:00pm
Darlithydd: Technoleg Amaethyddiaeth

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

15/02/2019 12:00pm
Darlithydd: Technoleg Amaethyddiaeth

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

15/02/2019 12:00pm
Darlithydd: Astudiaethau Sylfaen (Cyfnod Mamolaeth)

I gyflawni ystod lawn o ddyletswyddau addysgu a gweinyddu sy'n gysylltiedig â darparu a rheoli rhaglenni dysgu fel y bo'n briodol.

05/02/2019 12:00pm