Y Broses Ddethol

Y BROSES DDETHOL

Bydd y broses ddethol yn dibynnu ar y math o swydd wag yr ydych wedi gwneud cais amdani. Bydd pob swydd wag yn cynnwys cyfweliad o falen panel ac er mwyn cynnal gwerthusiad llawn o’r ymgeiswyr, bydd y broses ddethol yn cynnwys, os yw’n briodol, asesiadau gwerthuso ychwanegol e.e. cyflwyniad a/neu waith sy’n gysylltiedig â gorchwyl.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd ddod a’r holl ddogfennau sy’n ofynnol o dan Adran 8 y Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996 i’r cyfweliad. Bydd manylion am y dogfennau hyn yn cael eu cynnwys yn y llythyr gwahoddiad i gyfweliad.

Bydd y llythyr yn eich gwahodd i fynychu cyfweliad hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am y lleoliad. I gael cyfarwyddiadau i gyrraedd y campws angenrheidiol, ewch i’r adran ‘Campysau’ a chliciwch ar y lleoliad penodol.