Addysg Uwch a Graddau

Yn Grŵp Colegau NPTC rydym yn falch ein bod wedi datblygu nifer o raglenni gradd eang mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau Addysg Uwch o fri fel Prifysgol Cymru’r Drindod Saint David, Prifysgol Glyndwr, Prifysgol De Cymru a Pearson.

Dyluniwyd ein holl gyrsiau Addysg Uwch gan ystyried cyflogaeth a gyrfaoedd yn y dyfodol ac rydym yn ymdrechu i roi’r profiad a’r wybodaeth orau i’n graddedigion i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith

Pam Astudio am radd gyda Grwp Colegau NPTC?

Lleol 

Ni fydd angen i chi symud oddi cartref i astudio gan ei gwneud hi’n haws cyd-fynd â’ch gwaith a’ch bywyd teuluol.

Fforddiadwy

Llai o gostau teithio a dim angen symud oddi cartref. Gall hyn gadw’ch costau byw i lawr i lefel y gellir ei rheoli.

Hyblyg

Yn aml mae gan ein rhaglenni Addysg Uwch lwybrau amser llawn a rhan-amser. Rydyn ni’n ceisio trefnu’r amserlen fel y gallwch chi weithio o hyd neu gyflawni ymrwymiadau teuluol wrth i chi astudio.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr llawn cymhelliant o bob cefndir. Rydym yn cydnabod nad yw potensial myfyrwyr bob amser yn cael ei ddangos o fewn cymwysterau academaidd ffurfiol ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch.

Mae rhestr lawn o’n cyrsiau Addysg Uwch gan gynnwys Mynediad i Addysg Uwch isod. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio i ddod o hyd i’r cwrs addysg uwch i chi!

 

Cwrs
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Gofal a Lles – BSc (Anrh) (Gradd Atodol) (Yn Amodol ar Ddilysu) (Amser-Llawn)
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser-Llawn)
Gwyddor Chwaraeon Ac Ymarfer Corff – HND (Amser-Llawn)
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn)
Lles ac Iechyd yn y Gymuned (Oedolion ac Ieuenctid) – Diploma mewn Addysg Uwch (Amser-Llawn)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Amser-Llawn)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Rhan-Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn)