Addysg Uwch a Graddau

Rydym wrthi’n cyfieithu’r cynnwys ar hyn o bryd.

We are in the process of translating the content.

Cwrs
Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser Llawn)
Gwasanaethau Cyhoeddus – HND (Amser Llawn)
Gweithio ag Oedolion sy’n Agored i Niwed – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
Iechyd y Cyhoedd – Diploma Addysg Uwch (Amser Llawn)
Peirianneg Drydanol ac Electronig – HNC (Rhan-Amser)
Peirianneg Electronig a Thrydanol – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Peirianneg Fecanyddol – HNC (Rhan-Amser)
Peirianneg Fecanyddol – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Peirianneg Gyffredinol – HNC (Rhan-Amser)
Peirianneg Gyffredinol – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Rheoli Busnes a TG – BA (Anrh) (Amser Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – BA (Anrh) (Amser Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – Gradd Atodol BA (Anrh) (Amser Llawn)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan-Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser Llawn)
Systemau Cyfrifiaduron a Gwybodaeth – BSc (Anrh) (Amser Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – Gradd Atodol – BA (Anrh) (Amser Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)