Amser Llawn

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Ar ben hyn mae ein myfyrwyr yn llwyddo! Mae gennym gyfradd llwyddo anhygoel o 99% dros yr 13 mlynedd ddiwethaf!


Cwrs
Teithio a Thwristiaeth Lefelau 1 a 2 (Amser Llawn)
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn)
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)
Tystysgrif Lefel 2 FDQ mewn Pobyddiaeth (Rhan-Amser)
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn)
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn)
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)
VRQ Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (amser llawn)
VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT Diploma Lefel 2 Cymhwyster Technegol mewn Therapi Harddwch (16-18 oed) (Amser llawn)
VTCT Diploma Lefel 3 mewn Coluro a Gwallt Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau (Amser Llawn)
VTCT Lefel 2 Therapi Chwaraeon (Amser Llawn)
VTCT NVQ Diploma Lefel 2 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)
VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Barbro (Amser Llawn)