Rhan-Amser

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
Academi Ynni ar gyfer Technolegau Adnewyddadwy ac Amgylcheddol Talu ar-lein
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO
Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO
Addysgu (Cyflwyniad)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) – HNC
Arolygiadau yn defnyddio dronau
Blwyddyn Sylfaen – Mynediad at Addysg Uwch
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol
BTEC Lefel 3 Diploma mewn Peirianneg Sifil Talu ar-lein
C&G 2357 Diploma CGC Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrodechnegol Talu ar-lein
C&G 2365 Tystysgrif Lefel 2 mewn Technoleg Electro-drydanol Talu ar-lein
C&G 2365 Tystysgrif Lefel 3 mewn Technoleg Electro-drydanol Talu ar-lein
C&G 2377 Profi Offer Cludadwy (PAT) Talu ar-lein
C&G 2382-12 17th Edition Electrical Wiring Regulations BS7671
C&G 2382-12 Rheoliadau Gwifro Trydanol 18eg Argraffi ad BS7671 Talu ar-lein
C&G 2393 Rheoliadau Adeiladu ar gyfer Gosodiadau Trydanol mewn Anheddau gan gynnwys Rhan P Talu ar-lein
C&G 2394 Lefel 3 Archwilio a Phrofi Cychwynnol o Osodiadau Trydanol Talu ar-lein
C&G 2395 Lefel 3 Archwilio, Profi ac Ardystio Cyfnodol o Osodiadau Trydanol Talu ar-lein
C&G Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwybodaeth am Blismona (CKP)
CACHE Lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion Talu ar-lein