Rhan-Amser

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
Academi Ynni ar gyfer Technolegau Adnewyddadwy ac Amgylcheddol (Rhan-Amser)
ACS Diogelwch mewn Defnyddio Nwy (Arwain at Gofrestru Diogel Gyda Nwy) (Rhan-Amser)
Addysgu (Cyflwyniad) (Rhan-Amser)
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)
Arolygiadau yn defnyddio dronau (Rhan-Amser)
Blwyddyn Sylfaen – Mynediad at Addysg Uwch
BTEC Lefel 3 Diploma mewn Peirianneg Sifil (Rhan-Amser)
C&G 2357 Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Systemau a Chyfarpar Electrodechnegol (Rhan-Amser)
C&G 2365 Tystysgrif Lefel 2 mewn Technoleg Electro-drydanol (Rhan-Amser)
C&G 2365 Tystysgrif Lefel 3 mewn Technoleg Electro-dechnegol (Rhan-Amser)
C&G 2377 Profi Cyfarpar Symudol (PAT) (Rhan-Amser)
C&G 2382-12 Rheoliadau Gwifrau Trydanol 18fed Argraffiad BS7671 (Rhan-Amser)
C&G 2393 Rheoliadau Adeiladu ar gyfer Gosodiadau Trydanol mewn Anheddau gan gynnwys Rhan P (Rhan-Amser)
C&G 2394 Lefel 3 Archwilio a Phrofi Cychwynnol o Osodiadau Trydanol (Rhan-Amser)
C&G 2395 Lefel 3 mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Achlysurol (Rhan-Amser)
C&G Lefel 4 mewn Sicrwydd Ansawdd Mewnol Cymwysterau Asesu (Rhan-Amser)
C&G Tystysgrif Lefel 3 mewn Weldio (Rhan-Amser)
C&G VCQ Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (4270-12) (Prentisiaeth trwy Hyfforddiant)(Rhan-Amser)
C&G VRQ Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (4290-12) (Prentisiaeth trwy Hyfforddiant) (Rhan-Amser)
C&G VRQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (4270-13) (Prentisiaeth trwy Hyfforddiant) (Rhan-Amser)