Rhan-Amser

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
C&G VRQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (4290-13) (Prentisiaeth trwy Hyfforddiant) (Rhan-Amser)
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser)
Camau Cyntaf gyda Meddalwedd Office (Word, Excel, ac Outlook) (Rhan-Amser)
Camau Cyntaf mewn Cyfrifiadura Symudol (Defnyddio eich iPad neu Dabled) (Rhan-Amser)
Camau Cyntaf mewn Datblygu Gwefannau ac Apiau (Rhan-Amser)
Cerddoriaeth – HND (Amser Llawn)
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)
City & Guilds Cynnal a Chadw Llifiau Cadwyn a Thrawstorri (Rhan-Amser)
City & Guilds Lefel 2 Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch (Rhan-Amser)
City a Guilds Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant (Rhan-Amser)
Coginio Er Mwyn Pleser (Rhan-Amser)
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)
Cwrs Diweddaru Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylydd Safle (SSSTS)
Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)
Cyflwniad i Waith Saer ac Asiedydd (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i ddelweddau o’r awyr gan ddefnyddio dronau (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Ddylunio Gemau Cyfrifiadurol (Rhan-Amser)
Cyflwyniad i Lythrennedd Digidol: Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr (Rhan-Amser)