Rhan-Amser

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
Tystysgrif Lefel 3 CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser)
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddu
VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Barbro (Rhan-Amser)
VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Barbro
Ymwybyddiaeth o CDM