Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.
Cwrs
Cymwysterau Cenedlaethol BTEC L3 mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma BTEC Lefel 2 Pearson mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Cerddoriaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Dawns (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Llwybrau Datblygu, Hyfforddint a Ffitrwydd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Astudiaethau Iechyd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TGCh (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 UAL Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma FDQ Lefel 1 mewn Sgiliau Pobi yn y Diwydiant Bwyd (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 BTEC mewn TG (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 CACHE ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith (Amser-Llawn) - Addysg Bellach