Amser Llawn

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′.

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.

Cwrs
Samplu Galwedigaethol (Amser Llawn)
Sgiliau Bywyd (Amser Llawn)
Sgiliau Gwaith ac Addysg Gymdeithasol (Amser Llawn)
Sylfaen mewn Gweithrediadau Crefft Adeiladu (Amser Llawn)
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)
TG Porth (Llawn-amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn)
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn)
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)
Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn)
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn)
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn)
VRQ Lefel 1 Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd (Amswer Llawn)