Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio Grŵp Colegau NPTC fel y darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru a’r deg uchaf yn y DU yn y ‘Gwobrau Gadael Ysgol 2020’. Fe’n pleidleisiwyd hefyd fel y coleg addysg bellach rhif dau yn y DU a’r degfed am y profiad dysgu gorau. Nid oes amser gwell i ymuno â ni!

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.
Cwrs
Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Lefel 2) (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Sylfaen mewn Gweithrediadau Crefft Adeiladu (Amser Llawn) - Addysg Bellach
TG Porth (Llawn-amser) - Addysg Bellach
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes a’r Gyfraith (Llawn Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Genedlaethol UG / Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol L3 Pearson BTEC (Llawn Amser/Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth a Technoleg Greadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 BTEC Mewn Menter Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn) - Addysg Bellach
UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn) - Addysg Bellach
VRQ L2 mewn Sgiliau Pobi, Patisserie a Melysion (Amser Llawn) - Addysg Bellach