Dysgu-Oedolion

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau rhan-amser, byr a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Rydym yn ymrwymedig i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau, agor cyfleoedd newydd i chi a’ch helpu i gyflawni eich breuddwydion yn y dyfodol. Mae cyrsiau’n dechrau o fis Ionawr ac yn parhau drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn cynnig ystod o ddosbarthiadau nos/dros y penwythnos gyda chyrsiau sy’n gallu
cyd-fynd â’ch oriau gwaith a’ch ffordd o fyw.

Cliciwch i weld ein cyrsiau rhan-amser newydd AM DDIM ac wedi’u hariannu’n rhannol

Cwrs
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
Rheoli Adeiladwaith – BSc (Rhan-Amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)
TGAU Bioleg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-amser: dydd Sadwrn)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser)