P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen neu i newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Mae gennym gyllid ar gael ac mae llawer o gyrsiau am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch cymhwyster*.

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Llywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Mae’r ceisiadau ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch y botymau isod i bori trwy ein llyfrynnau cwrs neu defnyddiwch y swyddogaeth chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i’ch cwrs.

Nosweithiau Agored

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch chi, gallwch chi hefyd ymuno â ni yn un o’n Nosweithiau Agored sydd ar ddod.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein Nosweithiau Agored sydd ar ddod

* 1. Bydd ffioedd cwrs perthnasol am ddim.

2. Gellir cynnal ymgynghoriad i benderfynu ar gymhwysedd a ffrydiau ariannu sydd ar gael, lle bo angen.

3. *Gall costau ychwanegol megis deunyddiau, aelodaeth broffesiynol a ffioedd arholiad fod yn berthnasol.
Cwrs
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd) - Addysg Bellach
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith) - Addysg Bellach
Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
City & Guilds 2382-18 18fed Rhifyn Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cofnodi Cofnodion a Nodiadau (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Creu Datrysiad Rhyngrwyd o Bethau (IoT) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach