Rhan-Amser

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu neu newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae’r ymrestriad ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch ar y delweddau i weld ein pamffledi cwrs neu defnyddiwch swyddogaeth chwilio’r cwrs isod.

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Darganfyddwch fwy yma

Cwrs
Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) – BEng (Anrh) (Prentisiaeth Gradd)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Excel Uwch (Rhan-Amser)
Farnis Ewinedd Gel (Rhan-Amser)
FDQ Lefel 2 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson)
Gosod Trydanol Lefel 2 (Rhan-amser)
Gosod Trydanol Lefel 3 (Rhan-amser)
Gosod Ysgeintwyr Tân
Gosod Ysgeintwyr Tân
Gweithdy Canhwyllau Clust Hoppi (Rhan-Amser)
Gwobr Lefel 3 IMI mewn Atgyweirio ac Amnewid System Cerbydau Trydan / Hybrid
Hanner Cymhwyster AAT Lefel 3 (Rhan-Amser)
Mynediad i Ddiploma AU mewn Gofal Iechyd (Amser Llawn)
Peirianneg HNC (Rhan-amser)
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)
Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)
Safon Uwch Ffotograffiaeth (Amser Llawn)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)