Dysgu-Oedolion

Pa un a ydych yn chwilio am hobi newydd, ynteu’n dymuno ennill sgiliau i gamu ymlaen at waith neu fod arnoch angen cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, fe gewch fod ystod eang o gyrsiau rhan-amser a byrion yng Ngrŵp Colegau NPTC!

Mae cyrsiau’n dechrau trwy gydol y flwyddyn a chan ein bod yn cynnig ystod o ddosbarthiadau yn ystod y dydd, gyda’r nos neu ar benwythnosau, gall y cwrs y byddwch chi’n ei ddewis weddu i’ch gwaith a’ch ffordd o fyw.

O Sbaeneg ar gyfer dysgwyr i Roi Lliw Haul â Chwistrell, Cyfrifyddiaeth, Safon Uwch, Photoshop neu hyd yn oed Plymio, mae’n wir bod rhywbeth i bawb.

Ydych chi’n dymuno uwchsgilio? Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lleol niferus i ddarparu hyfforddiant sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion busnesau, fel eich bod chi’n ennill y sgiliau a’r cymwysterau proffesiynol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Rydym yn mynd ati’n barhaus i ehangu ein hystod o gyrsiau e-ddysgu ac astudio hyblyg gan roi mwy byth o siawns i chi astudio ar amser ac mewn lle sy’n gweddu i chi.

Gall newid gyrfa, dysgu sgiliau newydd neu ailddechrau gweithio ymddangos fel nodau amhosibl – ond nid oes rhaid iddynt fod. Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall Grŵp Colegau NPTC eich helpu chi!

Cwrs
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser)
Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)
TGAU Bioleg (Rhan-Amser)
TGAU Mathemateg (Rhan-amser: dydd Sadwrn)
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser)
TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o bell)
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Gym) (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser)
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio Lefel 2 (Rhan-Amser)
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 2 mewn Barbwr (Rhan-Amser)