P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen neu i newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Mae gennym ni gyllid ar gael ac mae rhai cyrsiau yn hollol rhad ac am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, trwy Gyfrif Dysgu Personol (PLA).

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Llywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Mae’r ceisiadau ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch y botymau isod i bori trwy ein llyfrynnau cwrs neu defnyddiwch y swyddogaeth chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i’ch cwrs.

Nosweithiau Agored

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch chi, gallwch chi hefyd ymuno â ni yn un o’n Nosweithiau Agored sydd ar ddod.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein Nosweithiau Agored sydd ar ddod
Cwrs
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 3 (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cwrs Plymio Sylfaenol (Rhan Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Adobe Creative Suite (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Bricsio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gneifio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gosod Gwrychoedd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyflyru Aer – Trin Rheweiddiad Modurol L3 (Rheoliad EC307-2008) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfrifiadura – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr Llawrydd Creadigol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cymorth Cyntaf Lefel 3 yn y Gwaith (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Cyrsiau Byr Trydanol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Datblygu Apiau Symudol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Dechreuwch yn CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur) (Rhan-Amser) - Addysg Bellach