Safon Uwch Electroneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Safon Uwch Electroneg yn gwrs Addysg Bellach amser llawn a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn peirianneg drydanol. Mae wedi’i leoli yn Academi’r Chweched Dosbarth (SFA).
Mae’r cwrs yn datblygu ac yn cynnal diddordeb a mwynhad o ran electroneg a’i chymhwyso trwy archwilio a datrys problemau gyda dealltwriaeth o systemau electronig sylfaenol a rhaglennu meicro-gyfrifiaduron/rheoleiddwyr un sglodyn.
Yn gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch Gwnewch Gais Nawr ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb yn eu hastudio, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac yna trefnwch ddod i Noson Wybodaeth i gyfarfod y tiwtoriaid a thrafod eich dewisiadau dymunol. Yna gallwch ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf chwe TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg, Cymraeg/Saesneg a Ffiseg neu Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ynghyd â phynciau safon Uwch perthnasol eraill, bydd Electroneg yn rhoi mynediad i gyrsiau HND/Gradd Trydanol, Electronig, Peirianneg mewn llawer o brifysgolion. Bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd cyflogaeth mewn amrywiaeth o ddiwydiannau sy'n gysylltiedig ag Electroneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years