Academi Ynni ar gyfer Technolegau Adnewyddadwy ac Amgylcheddol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno gwybod am dechnolegau adnewyddadwy. Mae’n cynnwys cyflwyniad sylfaenol i dechnolegau y dylid eu hystyried, galluoedd pob system, y dechnoleg gysylltiedig, a hefyd y manteision ariannol a’r cyfnod gwneud iawn.

Mae’r cwrs hefyd yn ofyniad mynediad ar gyfer cyrsiau adnewyddadwy eraill. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys: Ffotofoltäeg Solar; Dŵr Poeth Domestig Solar; Systemau Cynaeafu ac Ailddefnyddio Dŵr Glaw; Systemau Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer a Daear

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

I'w Gyh

Ffioedd

£690