Addysg i Raddedigion – Tystysgrif Broffesiynol (TBAR) AHO (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR AOH) yn addas i chi os ydych wedi graddio o bwnc perthnasol ac os ydych am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol er mwyn i chi allu gweithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach. Fel rhan o’r cwrs, byddwch yn datblygu’ch sgiliau, dealltwriaeth a gwybodaeth am arfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster gradd syn berthnasol i'r pwnc arbenigol a chymwysterau TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflawni ymarfer addysgu am o leiaf 70 awr y flwyddyn ac mae rhaid i hyn gael ei drefnu cyn cofrestru am y cwrs, Bydd disgwyl i fyfyrwyr gwblhau gwiriad sgiliau ar-lein fel rhan o'r cyfweliad. Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl DBS a bydd rhaid i'r myfyriwr dalu'r gost ychwanegol am y gwiriad.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i raglen ôl-orfodol gysylltiedig â busnes, er enghraifft: MA mewn Addysg. Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa ym meysydd addysg bellach ac addysg i oedolion, er enghraifft: athro, darlithydd, cynorthwyydd addysgu ôl-orfodol neu hyfforddwr astudio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol. Mae gofyn i chi gyflawni lleoliad ymarfer addysgu sylweddol yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn astudio. Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd. Mae modiwlau'n cynnwys: Paratoi ar gyfer dysgu, Dysgu a chymhwyso Addysgeg, Arfer Proffesiynol 1, Arfer Proffesiynol 2, Rôl TGCh mewn Addysg Bellach, Cymwysiadau Dysgu Cyfunol, Gwella Dysgu, Addysgu ac Asesu.

 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref. Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl DBS ac bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am y gwiriad.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

19/20 fees: £2,625

Polisi Ffioedd