Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n gweithio neu’n dymuno gweithio yn y diwydiant Adeiladu ac sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol gofynnol.

Mae pedwar maes y gallwch ddewis canolbwyntio’ch astudiaethau arnynt:
– Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu
– Peirianneg Sifil
– Rheoli Adeiladu
– Arolygu Meintiau