Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n gweithio neu’n dymuno gweithio yn y diwydiant Adeiladu ac sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol gofynnol.

Mae pedwar maes y gallwch ddewis canolbwyntio’ch astudiaethau arnynt:
– Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu
– Peirianneg Sifil
– Rheoli Adeiladu
– Arolygu Meintiau

 • Gofynion Mynediad

  Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae'r proffil mynediad yn debygol o gynnwys un o'r canlynol:

  - Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu (neu bwnc cysylltiedig)
  - Proffil Lefel Uwch TAG sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG; mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A * i C a / neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau fel mathemateg a Saesneg
  - Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill
  - Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch wedi'i ddyfarnu gan sefydliad addysg bellach gymeradwy
  - Profiad gwaith cysylltiedig
  - Cyfwerth rhyngwladol â'r uchod

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r modiwlau'n cynnwys: Technoleg Adeiladu Prosiect Unigol Gwyddoniaeth a Deunyddiau, Ymarfer a Rheolaeth Adeiladu Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol mewn Gwybodaeth Adeiladu (Lluniadu, Manylion, Manyleb) Arolygu, Mesur a Gosod Goruchwyliaeth a Gweithrediadau Safle.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Afan

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd