Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n ffitwyr nwy profiadol sydd â gwybodaeth a sgiliau nwy presennol sy’n ceisio adnewyddu eu tystysgrifau.

Rhaid adnewyddu cymwysterau ACS bob 5 mlynedd i sicrhau y gall peirianwyr nwy barhau i weithio’n ddiogel ac yn gyfreithiol.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a chymhwyster nwy cychwynnol i safon Diwydiant Nwy ACS, yn ogystal â Rhaglen Dysgu a Reolir dros 12 wythnos (bydd angen darparu tystiolaeth gwaith portffolio).