Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am ddulliau a systemau amaethyddol wedi’u cefnogi gan ddulliau rheoli cyfredol.

 • Gofynion Mynediad

  BTEC / Cymhwyster C&G Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth, gradd Teilyngdod/Rhagoriaeth. TGAU Gradd A - C mewn Mathemateg a Saesneg yn ogystal â pherfformiad cryf TGAU lefel Uwch mewn pwnc perthnasol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Camu ymlaen i astudiaethau Lefel 6 (Gradd) mewn pwnc cysylltiedig. Symud ymlaen i swyddi rheoli addas o fewn i’r diwydiannau seiliedig ar dir. Symud ymlaen i weithredu Busnes Gwledig.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gall modiwlau blwyddyn un gynnwys: Busnes a’r Amgylchedd Busnes, Cyfrifyddu Rheoli, Rheoli Prosiect Llwyddiannus,Egwyddorion Cynhyrchu Da Byw, Iechyd a Lles Anifeiliaid, Maeth Anifeiliaid, Planhigion a Chnydau.

  Gall modiwlau blwyddyn dau gynnwys: Cyfrifyddu Ariannol Uwch, Prosiect Ymchwil, Cynhyrchu a Rheoli Porthiant, Magu Anifeiliaid a Geneteg, Mentrau Amgen, Profiad Gwaith, Rheolaeth.

 • Asesiad

  Darlithoedd, Astudiaethau Achos, Prosiectau, Ymweliadau, Cwblhau aseiniadau ysgrifenedig/ymarferol, Cyflwyniadau, Dyddiadur myfyriol, Trafodaethau, Ymchwil Annibynnol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Cod UCAS

D401

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd