Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am ddulliau a systemau amaethyddol wedi’u cefnogi gan ddulliau rheoli cyfredol.