Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn rhan o Ddiploma Proffesiynol AAT Lefel 4 a gellir ei astudio’n annibynnol neu fel y’i datblygwyd i’r cymhwyster llawn. Byddai angen cais ychwanegol.

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.