Arlwyo Porth (Llawn-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Arlwyo Porth yn addas i bobl ifanc fel cyflwyniad i’r ardal alwedigaethol arlwyo.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol, er bod angen i ddysgwyr allu dangos gallu i weithio hyd at Mynediad 3 o leiaf.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae dysgwyr yn dewis datblygu eu sgiliau ar gyfer cyflogaeth trwy gofrestru ar gyrsiau uwch mewn maes galwedigaethol penodol.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd rhai costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1 year

Ffioedd

Polisi Ffioedd