Arolygiadau yn defnyddio dronau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Anelir y cwrs rhan-amser hwn at unigolion sy’n comisiynu neu’n cynnal arolygiadau ar draws ystod eang o sectorau gan gynnwys adeiladu, isadeiledd, eiddo, cyfleustodau, mwyngloddio, morol ac ymateb brys.

Mae’r cwrs hwn yn dangos yr achos busnes dros arolygiadau yn defnyddio dronau, yr adnoddau sy’n ofynnol i’w cwblhau ac astudiaethau achos enghreifftiol.

Canlyniadau’r cwrs yw:

  • Deall yr achos ariannol a busnes ar gyfer defnyddio dronau ar gyfer arolygiadau.
  • Deall goblygiadau cyfreithiol ac adnoddau ar gyfer arolygiadau mewnol neu rai gan sefydliadau allanol.
  • Ymchwilio i’r ystod o synwyryddion sydd ar gael ar gyfer delweddau yn cynnwys gweledol, thermol, amlsbectrol a Lidar
  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r hyfforddiant hwn.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 dydd

Ffioedd

£150