Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser -Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Lleoedd ar gael ar gyfer mis Medi 2020!

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i weithio a^ phlant. Mae hyn yn cynnwys nyrsys, ymwelwyr iechyd, addysgwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr meithrinfeydd yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n gweithio yn y sectorau cy awnder ieuenctid a gorfodi’r gyfraith.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.

 • Gofynion Mynediad

  Gellir cael mynediad i gyrsiau atodol drwy gwblhau HND neu Radd Sylfaen (GS) mewn Astudiaethau Busnes yn llwyddiannus gyda phrof l pasio. Os oes gennych HND neu GS mewn maes pwnc arall, bydd mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau yr ydych wedi eu cy awni. Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau o^l-radd sy’n gysylltiedig a^ gofal plant, yn cynnwys TAR Blynyddoedd Cynnar/Addysg Gynradd. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes gofal plant, er enghraifft: gweithwyr cymorth, rheolwr gofal plant, gweithwyr cymorth dysgu a chymorthyddion addysgu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith maes a sesiynau gweithdy a thiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Y Plentyn sy’n Tyfu, Y Plentyn sy’n Dysgu, Y Plentyn mewn Cymdeithas Fodern, Traethawd Estynedig.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol wrth i chi symud ymlaen drwy’r wyddyn academaidd. Bydd traethawd yn ofynnol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd