BA (Anrh) Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol (Rhan-Amser: Dydd)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar yr ymwybyddiaeth o fusnes a gafwyd ar lefelau 4 a 5 i ddatblygu ymhellach y sgiliau, yr agweddau a’r ymddygiadau sy’n ofynnol mewn amgylchedd busnes modern. Mae’r modiwlau’n cynnwys Strategaeth Fusnes, Busnes Rhyngwladol, Cyfathrebu Busnes, Moeseg a Chynaliadwyedd; Theori ac Ymarfer, Theori ac Ymarfer Cyfrifyddu a Phrosiect Ymchwil Busnes. Gellir astudio’r rhaglen hon ar sail lawn-amser neu ran-amser.

  • Gofynion Mynediad

    Gellir cael mynediad i gyrsiau atodol trwy gwblhau'r HND neu'r Radd Sylfaen (FD) mewn Astudiaethau Busnes yn llwyddiannus. Os oes gennych HND neu Radd Sylfaen mewn pwnc arall, caiff mynediad i'r cwrs ei bennu yn ôl y modiwlau yr ydych wedi'u cyflawni.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch gamu ymlaen at amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â busnes. Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa mewn ystod eang o ddisgyblaethau busnes, er enghraifft: rheoli busnes, ymgynghoriaeth, cyfrifyddu, ymchwil defnyddwyr, dadansoddi ystadegol, marchnata a rheoli adwerthu.

  • Asesiad

    Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau cyflwyniadau, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion yn yr ystafell ddosbarth wrth i chi gamu ymlaen drwy'r rhaglen. Mae arholiad yn ofynnol ar gyfer un modiwl.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd