Astudiaethau Busnes – Gradd Atodol BA (Anrh) (Amser Llawn Neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar yr ymwybyddiaeth o fusnes a gafwyd ar lefelau 4 a 5 i ddatblygu ymhellach y sgiliau, yr agweddau a’r ymddygiadau sy’n ofynnol mewn amgylchedd busnes modern.

Gellir astudio’r rhaglen hon ar sail lawn-amser neu ran-amser.

 

 • Gofynion Mynediad

  Gellir cael mynediad i gyrsiau atodol trwy gwblhau'r HND neu'r Radd Sylfaen (FD) mewn Astudiaethau Busnes yn llwyddiannus.

  Os oes gennych HND neu Radd Sylfaen mewn pwnc arall, caiff mynediad i'r cwrs ei bennu yn ôl y modiwlau yr ydych wedi'u cyflawni.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch gamu ymlaen at amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â busnes.

  Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa mewn ystod eang o ddisgyblaethau busnes, er enghraifft: rheoli busnes, ymgynghoriaeth, cyfrifyddu, ymchwil defnyddwyr, dadansoddi ystadegol, marchnata a rheoli adwerthu.

 • Manylion y cwrs

  Mae'r modiwlau'n cynnwys Strategaeth Fusnes, Busnes Rhyngwladol, Cyfathrebu Busnes, Moeseg a Chynaliadwyedd; Theori ac Ymarfer, Theori ac Ymarfer Cyfrifyddu a Phrosiect Ymchwil Busnes.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau cyflwyniadau, aseiniadau ysgrifenedig a phrofion yn yr ystafell ddosbarth wrth i chi gamu ymlaen drwy'r rhaglen. Mae arholiad yn ofynnol ar gyfer un modiwl.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn Llawn-Amser, 2 Flynedd Rhan-Amser

Cod UCAS

N100

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £9000 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1980 y Flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Llawn-Amser: Dydd Llun a Dydd Mawrth 9yb – 5yp

Rhan Amser: Dydd Llun 5yh-9yh neu Dydd Mawrth 9yb-5yp