Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – Gradd Atodol – BA (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau ym maes twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi i chi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddatblygu dealltwriaeth am reoli twristiaeth a sefydliadau digwyddiadau yn fwy effeithiol.

Mae modiwlau’n cynnwys Ymgynghoriaeth Drefniadaethol, Datblygu Marchnadoedd Arbenigol, Themâu Cyfoes ym maes Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau, Effeithiau a datblygu Gwyliau a Digwyddiadau, Twristiaeth Fyd-eang a Rheoli Cyrchfan a Thwristiaeth Dywyll.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau'r HND neu'r Radd Sylfaen (FD) mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau yn llwyddiannus.

  Os ydych yn meddu ar HND neu FD mewn maes pwnc arall, caiff mynediad i'r cwrs ei bennu gan y modiwlau yr ydych wedi'u cyflawni.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch gamu ymlaen at amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig sy'n gysylltiedig â thwristiaeth a digwyddiadau.

  Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa mewn ystod eang o ddisgyblaethau twristiaeth a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth twristiaeth a chynllunio, gweithrediadau teithiau, y diwydiant awyrennau, marchnata ac ymgynghoriaeth.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy'n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau ym maes twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi i chi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddatblygu dealltwriaeth am reoli twristiaeth a sefydliadau digwyddiadau yn fwy effeithiol.

  Mae modiwlau'n cynnwys Ymgynghoriaeth Drefniadaethol, Datblygu Marchnadoedd Arbenigol, Themâu Cyfoes ym maes Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau, Effeithiau a datblygu Gwyliau a Digwyddiadau, Twristiaeth Fyd-eang a Rheoli Cyrchfan a Thwristiaeth Dywyll.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau portffolios, cyflwyniadau a gwaith cwrs wrth i chi gamu ymlaen, ac mae arholiad yn ofynnol ar gyfer un modiwl ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Amser Llawn

Cod UCAS

L4T2

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn