Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau ym maes twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau lletygarwch yn fwy effeithiol.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd C neu 2 Safon Uwch Gradd E neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau ôl-radd sy’n gysylltiedig â thwristiaeth a digwyddiadau. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes twristiaeth a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth dwristiaeth a chynllunio, trefnu teithiau, y diwydiant hedfan, marchnata ac ymgynghori.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Fel arfer bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Ymweliad Rhyngwladol £300 - £600 fel arfer Teithio i'ch lleoliadau gwaith ac adref.

 • Manylion y cwrs

  Modiwlau:

  Blwyddyn 3:

  • Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Teithio
  • Twristiaeth Dywyll
  • Ymddygiad Blaengar ac Entrepreneuraidd ym maes Twristiaeth, Lletygarwch, Digwyddiadau a'r Celfyddydau Coginio
  • Arferion Gweithredu Digwyddiadau
  • Themâu Cyfoes ym maes Twristiaeth, Lletygarwch, Digwyddiadau a'r Celfyddydau Coginio
  • Cynaliadwyedd Twristiaeth Ryngwladol
  • Thraethawd Hir.
 • Asesiad

  Fel arfer bydd angen i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a gwaith cwrs wrth i chi fynd yn eich blaen, a bydd angen sefyll arholiad mewn un modiwl ar ddiwedd y wyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

3 Blynedd - Amser-Llawn

Cod UCAS

L4T2

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn