Bioleg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Mae chwech TGAU â gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg, Gradd B neu uwch mewn Mathemateg (Haen Uwch) yn hanfodol. Mae Gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth Ychwanegol a Gwyddoniaeth Graidd (Haen Uwch) neu wyddorau ar wahân yn hanfodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs hwn yn darparu sylfaen dda ar gyfer prifysgol ac astudio Bioleg a phynciau cysylltiedig gan gynnwys Meddygaeth, Deintyddiaeth, Ffisiotherapi, Cadwraeth Amgylcheddol, Geneteg, Microbioleg, Biocemeg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd