Blwyddyn Sylfaen – Mynediad at Addysg Uwch

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen astudio hon wedi’i bwriadu ar gyfer oedolion heb lawer o gymwysterau os o gwbl fel mynedfa i Astudio mewn Prifysgol.

  • Gofynion Mynediad

    Dim

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallai'r cwrs hwn eich helpu ar y siwrne i Addysg Uwch a chymwysterau ar lefel gradd.

  • Manylion y cwrs

    Mae'r rhaglen astudio hon wedi'i bwriadu ar gyfer oedolion heb lawer o gymwysterau os o gwbl fel mynedfa i Astudio mewn Prifysgol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

Castell-nedd: Llun, Mawrth, Mercher, 9yb-3yh

Afan: Llun, Mercher, Iau, 9yb-3yh

Y Drenewydd: Llun, Mercher, Iau, 9yb-3yh