Astudiaethau Plentyndod – Gradd Atodol BSc (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau a gwybodaeth sy’n berthnasol i weithio â phlant. Mae hyn yn cynnwys nyrsys, ymwelwyr iechyd, addysgwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr meithrinfeydd yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n gweithio yn y sectorau cy awnder ieuenctid a gorfodi’r gyfraith.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Gellir cael mynediad i gyrsiau atodol drwy gwblhau HND neu Radd Sylfaen (GS) mewn Astudiaethau Busnes yn llwyddiannus gyda phrof l pasio.
  Os oes gennych HND neu GS mewn maes pwnc arall, bydd mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau yr ydych wedi eu cy awni.

  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau ôl-radd sy’n gysylltiedig â gofal plant, yn cynnwys TAR Blynyddoedd Cynnar/Addysg Gynradd.

  Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes gofal plant, er enghraifft: gweithwyr cymorth, rheolwr gofal plant, gweithwyr cymorth dysgu a chymorthyddion addysgu.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gwaith maes a sesiynau gweithdy a thiwtorial.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Y Plentyn sy’n Tyfu
  • Y Plentyn sy’n Dysgu
  • Y Plentyn mewn Cymdeithas Fodern
  • Traethawd Estynedig
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol wrth i chi symud ymlaen drwy’r wyddyn academaidd. Bydd traethawd yn ofynnol.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Amser-Llawn

Cod UCAS

L522

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn