BSc (Anrh) Diogelwch Seiber (Prentisiaeth) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs cyfrifiadura hwn yn gweddu i fyfyrwyr sydd am ddatblygu gyrfa yn y sector TG cyffrous a newidiol.

Partneriaeth: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r meini prawf mynediad yn rhoi manylion cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynnig yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig, cysylltwch â'n Tîm Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch ar radd E neu broffil PP/PPP o gymhwyster BTEC Lefel 3 a phum TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallech fynd ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig cysylltiedig â chyfrifiaduron. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau TGCh, er enghraifft: datblygu rhaglenni, peiriannydd meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, dadansoddi systemau busnes, datblygu a gweinyddu cronfeydd data ac ymgynghoriaeth a rheolaeth systemau gwybodaeth.

 • Manylion y cwrs

  Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

  • Systemau Cyfrifiadurol
  • Rheoli Data
  • Datrys Problemau gyda Rhaglennu
  • Peirianneg Systemau a Gwybodaeth*
  • Mathemateg Cyfrifiadura
  • Hanfodion Rhwydweithiau a Diogelwch

  Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

  • Cyfrifiadura Cyfrifol
  • Systemau Gweithredu
  • Strwythurau Data ac Algorithmau
  • Technolegau Gweinydd
  • Seiberddiogelwch a Gwaith Fforensig
  • Rhaglennu Cymhwysol

  Mae modiwlau Blwyddyn 3 yn cynnwys:

  • Diogelwch Rhwydweithiau
  • Hacio Moesegol
  • Rheoli Prosiectau TG
  • Technolegau'r Dyfodol
  • Prosiect.

 • Asesiad

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol a sesiynau tiwtorial. Bydd yn rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig wrth ichi symud ymlaen drwy'r rhaglen. Mae gan ddau fodiwl arholiad ac mae angen gwneud prosiect ymchwil.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

3 Flynedd - Amser-Llawn

Ffioedd

Telir ffioedd gan Lywodraeth Cymru os cânt eu cyflogi gan fusnes yng Nghymru.