Systemau Cyfrifiaduron a Gwybodaeth – BSc (Anrh) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifiadura, systemau gwybodaeth, ac e-fasnach. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar yr HND mewn Cyfrifiadura neu gymhwyster Lefel 5 perthnasol. Mae cyfrifiaduron yn hanfodol i nifer o ddiwydiannau a byddwch yn datblygu sgiliau mewn nifer o feysydd.

Partneriaeth: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau HND Cyfrifiadura a Datblygu Systemau neu
  HND / Gradd Sylfaen (GS) debyg mewn disgyblaeth
  sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron yn llwyddiannus.

  Os oes gennych HND neu GS mewn maes pwnc arall,
  bydd mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau
  yr ydych wedi eu cyflawn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau
  ôl-radd sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron. Mae gan
  raddedigion gyfleoedd cyflogaeth mewn ystod eang o
  ddisgyblaethau ym maes TGCh, er enghraifft, datblygu
  rhaglenni, peiriannydd meddalwedd, datblygwyr
  meddalwedd, dadansoddwr systemau busnes,
  datblygu cronfeydd data a systemau gweinyddu a
  gwybodaeth, ymgynghoriaeth a rheolaeth.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gweithdai
  ymarferol a sesiynau tiwtorial.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Peirianneg Defnyddioldeb
  • Systemau Gwybodaeth Ddaeryddol
  • Strategaeth Systemau Gwybodaeth
  • Storio Data ar gyfer Gwybodaeth Busnes
  • Dulliau Ymchwilio a Datblygu
  • Prosiect Mawr.

  Bydd y rhaglen hon yn cael ei hailgymeradwyo yn
  2018 a gallai'r modiwlau gael eu newid.

 • Asesiad

  Bydd rhaid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig wrth i chi
  symud ymlaen drwy’r rhaglen. Mae arholiad yn rhan o
  ddau fodiwl a bydd angen prosiect ymchwil.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Amser-Llawn

Cod UCAS

G500

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£9000 y Flwyddyn