Rheoli Adeiladwaith – BSc (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn paratoi dysgwyr ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o bob maint. Mae’n eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli cleientiaid, er mwyn bodloni cyflogwyr bod prosiectau’n cael eu cwblhau ar amser ac i’r safon a’r gyllideb a bennwyd. Mae myfyrwyr yn gymwys i ennill HND mewn Rheoli Adeiladwaith os ydynt wedi cwblhau’r nifer priodol o gredydau.

Partneriaeth: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 • Gofynion Mynediad

  Ceir mynediad yn syth i Lefel 5 i ymgeiswyr ag HNC mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig neu gymwysterau cyfatebol gyda chyfuniad derbyniol o unedau.

   

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae gan raddedigion ystod o ragolygon gyrfa mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau Adeiladwaith, er enghraifft: Rheolwr Prosiect, Syrfëwr Adeiladau, Syrfëwr Meintiol neu Reolwr Adeiladwaith

   

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau gweithdai ymarferol. Bydd angen i chi fel arfer gwblhau gwaith cwrs a phrofion fesul cam wrth i chi symud drwy’r cwrs, ac fel arfer byddwch yn sefyll arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

   

 • Manylion y cwrs
  • Technoleg Adeiladu
  • Rheoli Datblygiadau
  • Cynllunio a Rheoli Adeiladau
  • Rheoli Adeiladwaith a Safleoedd
  • Deunyddiau Adeiladwaith
  • Ynni Adnewyddadwy
  • Astudiaethau Rhyng-broffesiynol
  • Rheoli Prosiectau
  • Iechyd a Diogelwch
  • Traethawd Hir

   

 • Asesiad

  Bydd angen i chi fel arfer gwblhau gwaith cwrs a phrofion fesul cam wrth i chi symud drwy’r cwrs, ac fel arfer byddwch yn sefyll arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Gallai fod angen talu costau ychwanegol.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Amser-Llawn, 3 Flynedd Llawn-Amser

Cod UCAS

3K46

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £9000 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £4500 y Flwyddyn