BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu yn gwrs Addysg Bellach amser llawn a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y dechnoleg a’r prosesau sy’n sail i ddigwyddiadau teledu, cynhyrchu ffilmiau a pherfformio celfyddydau creadigol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o arbenigeddau gan gynnwys; celf golygfaol, adeiladu setiau, creu gwisgoedd, gwneud propiau, dylunio setiau a choluro a gwallt ar gyfer perfformwyr. Byddwch yn dilyn cyflwyniad eang i’r arbenigeddau ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn astudiaeth fawr ar ddiwedd pob blwyddyn. Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ymgysylltu â’r ystod eang ac amrywiol o raglenni perfformio. Ceir cyfuniad o leoliadau, gweithdai, gofodau adeiladu, stiwdios dylunio, technolegau llwyfan a gweithdai. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

  • Gofynion Mynediad

    Rhaid ennill 5 TGAU gradd A* - C, yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg. Diploma BTEC lefel 2 mewn pwnc cysylltiedig ar radd Teilyngdod neu uwch. Mae hefyd angen i bob myfyriwr gyflwyno portffolio boddhaol o waith ymarferol yn y cyfweliad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddilyn cyflogaeth fel criw llwyfan, dylunydd cynorthwyol, artist golygfaol neu reolwr cynorthwyol yn lleoliadau'r celfyddydau perfformio a chynyrchiadau ffilm a theledu. Fel arall, mae'r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i Addysg Uwch mewn cyrsiau fel Dylunio Setiau Ffilm a Theledu, Dylunio Gwisgoedd a Pherfformiadau, Colur ac Effeithiau Arbennig ar gyfer Teledu a Ffilm.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd