BTEC Diploma Sylfaen Busnes Lefel 3 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Sylfaen ar gyfer dysgwyr sy’n bwriadu astudio busnes fel cwrs amser llawn, un flwyddyn, neu ar gyfer y rhai sy’n dymuno ei astudio ochr yn ochr â maes astudio cyferbyniol neu ategol arall, fel rhan o gwrs dwy flynedd. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Busnes Twristiaeth Rheolaeth (BTM).
Mae cymwysterau BTEC Cenedlaethol heddiw yn heriol, fel y byddech yn disgwyl gan y cymhwyster dysgu cymhwysol uchaf ei barch yn y DU. Bydd rhaid i chi ddewis a chwblhau ystod o unedau, bod yn drefnus, gwneud rhai aseiniadau y byddwn ni’n eu gosod a’u marcio, a chadw portffolio o’ch aseiniadau.

  • Gofynion Mynediad

    Chwe TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch deimlo'n falch o ennill BTEC oherwydd, waeth bynnag eich cynlluniau mewn bywyd – p'un a ydych yn penderfynu astudio ymhellach, mynd ymlaen at waith neu brentisiaeth, neu sefydlu eich busnes eich hun – bydd eich BTEC Diploma Sylfaen yn basbort i lwyddiant yng ngham nesaf eich bywyd.

    Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau gyda'r Diploma Estynedig mewn Busnes - Blwyddyn 2.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd