BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Teithio a Thwristiaeth Lefelau 1 a 2 yn gwrs amser llawn. Dyluniwyd hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant gwyliau a hamdden, y cydnabyddir yn eang fel diwydiant sector gwasanaeth masnachol mwyaf y byd. Byddwch yn ymchwilio i’r sector drwy astudio amrywiaeth o unedau. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Busnes Twristiaeth Rheolaeth (BTM).

Bydd yr asesiad ar gyfer y cymhwyster Lefel 1 yn gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod chwe wythnos gyntaf y cwrs. Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 1 yn llwyddiannus, byddwch yn gallu parhau gyda’ch astudiaethau ar Lefel 2. Mae Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth yn cynnwys chwe uned: dwy uned orfodol a phedair uned ddewisol. Bydd y pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys: Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyrchfannau Teithio a Thwristiaeth, Y Diwydiant Lletygarwch, Meysydd Awyr a Chwmnïau Awyrennau a Threfnu Digwyddiadau. Byddwch yn cael y cyfle i ymweld ag atyniadau a chyrchfannau twristiaeth a fydd yn rhoi cipolwg ar y diwydiant i chi ac yn eich galluogi i siarad â phobl sy’n gweithio yn y sector.
Byddwch hefyd yn cael cyfle i ailsefyll eich TGAU mewn Mathemateg a Saesneg os bydd angen.

  • Gofynion Mynediad

    Dau TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Mynediad Lefel 1 ynghyd â chyfweliad

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid symud ymlaen at radd neu raglen Addysg Uwch arall, cyrsiau proffesiynol neu gyflogaeth.

  • Asesiad

    Bydd myfyrwyr yn paratoi swm amrywiol o waith cwrs ynghyd â nifer bach o arholiadau ar-lein allanol. Cynhelir asesiadau ysgrifenedig drwy gydol y cwrs. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil mewn nifer o feysydd a chyflwyno eu canfyddiadau mewn fformat ysgrifenedig a llafar.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd