BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Teithio a Thwristiaeth Mae Lefelau 1 a 2 yn gwrs amser llawn. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant gwyliau a hamdden, y cydnabyddir yn eang mai hwn yw’r diwydiant sector gwasanaethau masnachol mwyaf yn y byd. Byddwch yn archwilio’r sector trwy astudio amrywiaeth o unedau. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Bydd asesiad ar gyfer y cymhwyster Lefel 1 yn gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol a fydd yn cael eu cwblhau yn ystod chwe wythnos gyntaf y cwrs.

Ar ôl cwblhau’r cwrs Lefel 1 yn llwyddiannus, byddwch yn gallu parhau â’ch astudiaethau ar Lefel 2. Mae’r Dystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth yn cynnwys chwe uned: dwy uned orfodol a phedair uned ddewisol.

Bydd y pynciau y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys: Gwasanaeth Cwsmer, Cyrchfannau Teithio a Thwristiaeth, Y Diwydiant Lletygarwch, Meysydd Awyr a Chwmnïau Awyr a Threfnu Digwyddiadau. Byddwch yn cael cyfle i ymweld ag atyniadau a chyrchfannau twristiaeth a fydd yn rhoi cipolwg i chi o’r diwydiant ac yn caniatáu ichi siarad â phobl sy’n gweithio yn y sector. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ail-eistedd eich TGAU Mathemateg a Saesneg os oes angen.

  • Gofynion Mynediad

    Dau TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Mynediad Lefel 1 ynghyd â chyfweliad

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellid symud ymlaen at radd neu raglen Addysg Uwch arall, cyrsiau proffesiynol neu gyflogaeth.

  • Asesiad

    Bydd myfyrwyr yn paratoi swm amrywiol o waith cwrs ynghyd â nifer bach o arholiadau ar-lein allanol. Cynhelir asesiadau ysgrifenedig drwy gydol y cwrs. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil mewn nifer o feysydd a chyflwyno eu canfyddiadau mewn fformat ysgrifenedig a llafar.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd