BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i baratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant Chwaraeon/Hamdden, neu ar gyfer myfyrwyr sydd am gamu ymlaen i’r cwrs Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r modiwlau’n cynnwys: Gweithio yn y Diwydiant Chwaraeon/Hamdden, Cymryd Rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd, Cynllunio’ch Rhaglen Ffitrwydd eich Hun.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Camu ymlaen i Lefel 2 mewn Chwaraeon/Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus. Camu ymlaen i weithio yn y diwydiannau chwaraeon, adloniant a hamdden sy’n tyfu’n gyson.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd