BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd cwrs Diploma Rhagarweiniol BTEC Lefel 1 BTEC i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden neu ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i’r cwrs Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus Lefel 2.

Mae’r modiwlau’n cynnwys: Gweithio yn y Diwydiant Chwaraeon // Hamdden, Cymryd Rhan mewn Ymarfer a Ffitrwydd, Cynllunio Rhaglen Ffitrwydd Eich Hun. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma Cyntaf Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Ddiploma Cyntaf Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus neu gyflogaeth ym meysydd chwaraeon, hamdden a hamdden sy'n ehangu.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd