Crynodeb o’r cwrs

Dyluniwyd cwrs Diploma Rhagarweiniol BTEC Lefel 1 BTEC i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden neu ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i’r cwrs Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus Lefel 2.

Mae’r modiwlau’n cynnwys: Gweithio yn y Diwydiant Chwaraeon // Hamdden, Cymryd Rhan mewn Ymarfer a Ffitrwydd, Cynllunio Rhaglen Ffitrwydd Eich Hun. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).