BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Cyfun Lefel 2 BTEC yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dyheu am weithio yn y sectorau chwaraeon a chyhoeddus. Mae’r cwrs hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).

Byddwch yn cwblhau asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig ochr yn ochr â phrosiectau. Mae’r rhain yn seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle, gweithgareddau a gofynion Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddwch yn edrych ar wahanol agweddau ar bob sector. Bydd y cwrs hwn yn rhoi sylfaen dda i chi fynd ar gymhwyster uwch yn gysylltiedig â gwaith.

  • Gofynion Mynediad

    Detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae hwn yn gwrs BTEC cyflawn a gall arwain at yrfaoedd fel hyfforddi chwaraeon, athro AG, swyddog chwaraeon anabledd, therapydd chwaraeon, dadansoddwr chwaraeon, maethegydd chwaraeon, hyfforddwr campfa neu swyddog cymunedol chwaraeon.

    Bydd gwasanaethau cyhoeddus yn gosod y sylfaen ar gyfer gyrfa yn y sectorau cyhoeddus mewn lifrai fel y lluoedd arfog, gwylwyr y glannau, ambiwlans, yr heddlu, gwasanaethau tân, a gwasanaethau brys golau glas.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd