BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus hwn yn gwrs ymarferol sy’n gysylltiedig â gwaith. Rydych chi’n dysgu trwy gwblhau asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig ochr yn ochr â phrosiectau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd go iawn yn y gweithle, gweithgareddau a gofynion y diwydiant chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddwch chi’n edrych ar wahanol agweddau ar y ddau sector a bydd y cwrs yn darparu sylfaen dda i fynd ymlaen i gymhwyster uwch sy’n gysylltiedig â gwaith.

  • Gofynion Mynediad

    Detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Camu ymlaen i gwrs perthnasol ar Lefel 3 i’r rhai a gyflawnodd gradd Teilyngdod ar Lefel 2 neu gyflogaeth mewn maes cysylltiedig.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd