BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda WBQ yn gwrs addysg bellach amser llawn, dwy flynedd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiant gwyliau a hamdden, y cydnabyddir yn eang mai hwn yw’r sector gwasanaethau masnachol mwyaf yn y byd. astudio ar gwrs Bagloriaeth Cymru. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Rhagwelir y bydd swyddi yn y sector teithio yn tyfu, ynghyd â’r galw am swyddi graddedigion, a bydd y rhaglen hon yn darparu sgiliau trosglwyddadwy i chi a fydd yn eich paratoi ar gyfer byd gwaith ym maes teithio a thwristiaeth a thu hwnt. Yn ogystal ag egwyddorion sylfaenol y diwydiant, byddwch yn dysgu am gynllunio a datblygu teithiau, rheoli gwestai a lletygarwch, a chynllunio a marchnata digwyddiadau.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU ar radd C neu'n uwch neu gyfwerth, i gynnwys Mathemateg a / neu Saesneg gydag ymrwymiad i astudio ar gyfer y TGAU coll.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r llwybr dilyniant cydnabyddedig ar y Radd Sylfaen mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau neu gyrsiau AU tebyg. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn disgyblaethau cysylltiedig â theithio a thwristiaeth gan gynnwys staff maes awyr, criw caban, asiant teithio, gweithio mewn atyniadau ymwelwyr, cynrychiolydd tramor, neu gynllunio digwyddiadau a marchnata.

 • Modiwlau’r cwrs

  Trwy astudio Teithio a Thwristiaeth lefel 3 dros y ddwy flynedd, byddwch chi'n datblygu craidd sylweddol o wybodaeth iddi yn NPTC Group. Byddwch yn ymchwilio i'r sector teithio a thwristiaeth, busnes teithio a thwristiaeth, y DU fel cyrchfan wyliau a gwasanaeth cwsmeriaid.

  Byddwch hefyd yn astudio ystod lawn o opsiynau, megis: gweithio fel cynrychiolydd gwyliau, marchnata, gweithio i linell fordeithio ac atyniadau ymwelwyr, gweithrediadau lletygarwch a byd deinamig y diwydiant digwyddiadau.

  Gyda'r cymhwyster hwn, gallwch ystyried ystod eang o rolau swyddi yn y DU a thramor. Mae hefyd yn darparu llwybr sefydledig i gyrsiau Addysg Uwch arbenigol yn y sector hwn.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd