BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cyffrous a deinamig hwn yn eich cyflwyno i’r diwydiant teithio a thwristiaeth a’r cyfoeth o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i chi yn niwydiant gorau’r byd. Mae cwblhau’r cwrs Diploma Estynedig dwy flynedd hwn yn llwyddiannus yn gyfwerth â chwblhau 3 chymhwyster U2, a byddwch yn gallu cael mynediad at addysg uwch. Mae’r sgiliau rydych chi’n eu datblygu wrth astudio teithio a thwristiaeth yn rhai trosglwyddadwy, sy’n eich gwneud chi’n ymgeisydd rhagorol ar gyfer amryw o yrfaoedd yn y diwydiant teithio a thwristiaeth a thu hwnt.

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r cwrs yn caniatáu i chi gamu ymlaen i addysg uwch. Mae cyfleoedd gyrfa’n cynnwys: cynllunio a datblygu twristiaeth; gallai hyn fod gydag awdurdod lleol neu fwrdd twristiaeth megis Croeso Cymru. Mae cyfleoedd yn y sectorau gwesty a rheoli digwyddiadau yn opsiwn hefyd, a gallai gynnwys cynllunio digwyddiadau chwaraeon, digwyddiadau cerddoriaeth neu gynllunio priodasau. Mae meysydd eraill yn cynnwys gweithio mewn maes awyr, i gwmni awyrennau neu fel cynrychiolydd tramor.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd