BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes wedi’i ddylunio gyda’r nod o ddarparu cymwysterau arbenigol sy’n gysylltiedig â gwaith. Maent yn rhoi i ddysgwyr y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae arnynt eu hangen i’w paratoi ar gyfer cyflogaeth. Mae’r cymwysterau hefyd yn cynnig cyfleoedd datblygu gyrfa i’r rhai sydd eisoes yn gweithio. O ganlyniad, maent yn darparu cwrs astudio ar gyfer myfyrwyr amser llawn neu ran-amser mewn ysgolion, colegau a chanolfannau hyfforddi. Bydd arholiadau ailsefyll TGAU ar gael mewn Mathemateg/Saesneg ynghyd â chyfres addas o gymwysterau ychwanegol i wella cyfleoedd cyflogaeth. Lleolir hwn yn yr adran Busnes Twristiaeth Rheolaeth (BTM).

  • Gofynion Mynediad

    Dau TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Mynediad lefel 1 ynghyd â chyfweliad

  • Rhagolygon Gyrfa

    Llawer o gyfleoedd mewn Busnes, Manwerthu a Gweinyddiaeth neu symud ymlaen i'r cymhwyster lefel 3

  • Asesiad

    Bydd myfyrwyr yn paratoi swm amrywiol o waith cwrs ynghyd â nifer fach o arholiadau ar-lein allanol. Cynhelir asesiadau ysgrifenedig drwy gydol y cwrs. Bydd y myfyrwyr yn gwneud gwaith ymchwil mewn nifer o feysydd ac yn cyflwyno'u canfyddiadau ar ffurf ysgrifenedig a llafar.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd