BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes wedi’i gynllunio i ddarparu cymwysterau arbenigol sy’n gysylltiedig â gwaith.

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth.

Mae’r cymwysterau hefyd yn darparu cyfleoedd datblygu gyrfa i’r rhai sydd eisoes mewn gwaith.

O ganlyniad, mae’r cwrs yn rhoi cyfle i astudio amser llawn yn y coleg neu’n rhan-amser mewn ysgolion.

Bydd arholiadau ailddechrau TGAU ar gael mewn Rhifedd a Llythrennedd ynghyd â chyfres addas o gymwysterau ychwanegol i wella cyfleoedd cyflogaeth.

Mae hyn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

 • Gofynion Mynediad

  Dau TGAU ar lefel C neu uwch neu Gymhwyster Mynediad Lefel 1 ynghyd â chyfweliad.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae yna lawer o gyfleoedd gyrfa mewn Busnes, Manwerthu a Gweinyddiaeth neu symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gall rhai o'r Unedau a gwmpesir ar y cwrs gynnwys Marchnata, Cyllid, Menter, Gwasanaeth Cwsmer, Busnes Ar-lein, Recriwtio a Dethol a Gwerthu.

 • Asesiad

  Bydd myfyrwyr yn paratoi swm amrywiol o waith cwrs ynghyd â dau arholiad allanol. Gwneir asesiadau ysgrifenedig trwy gydol y cwrs.

  Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil mewn nifer o feysydd ac yn cyflwyno eu canfyddiadau ar ffurf ysgrifenedig a llafar.

  Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu hasesu wrth gynnal gweithgareddau ymarferol fel gwerthu a chyflwyno eu gwefannau.

 • Costau Ychwanegol

  Anogir myfyrwyr i brynu gwerslyfr cwrs a darparu'r papur, beiros a ffolderau angenrheidiol ac mae ganddynt ddigon o arian ar eu cardiau adnabod i'w galluogi i argraffu gwaith.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd