BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn cyfuno BTEC Pearson Tystysgrif Rhagarweiniol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiannau chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus neu ar gyfer myfyrwyr sydd am gamu ymlaen i’r cwrs Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r modiwlau yn cynnwys: gweithio yn y diwydiant chwaraeon/hamdden, cymryd rhan mewn ymarfer corff a ffitrwydd, cynllunio eich rhaglen ffitrwydd eich hunan, darllen mapiau, sgiliau alldaith a gwaith tîm ymarferol yn y gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd angen cael cyfweliad gydag arweinydd y cwrs.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus a chael geirdaon cadarnhaol gan eich tiwtoriaid, bydd angen i chi gwblhau sgrinio WEST gyda'r lefelau priodol i symud ymlaen ymhellach i gwrs Lefel 2. Mae'r cwrs hwn hefyd yn datblygu eich sgiliau ar gyfer cyflogaeth bosibl ym meysydd chwaraeon a hamdden sy'n tyfu'n gyson.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd