BTEC Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs BTEC Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Chwaraeon wedi’i ddatblygu gan gyflogwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae’r cwrs hwn yn helpu dysgwyr i feithrin y sgiliau i ymgysylltu’n llwyddiannus â chyflogaeth a thasgau seiliedig ar alwedigaethau. Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o unedau sy’n gysylltiedig â chwaraeon: er enghraifft, Arwain Chwaraeon yn Ddiogel ac yn Effeithiol, Gweithio mewn Chwaraeon ac Arwain Gweithgareddau, Arwain Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol, Hyfforddi Chwaraeon a sicrhau bod eraill yn Egnïol yn yr Awyr Agored, Darparu Digwyddiad Gweithgareddau Chwaraeon.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen Llwyddo/Llwyddo* a'r ystod priodol o TGAU A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mynediad i BTEC Diploma Lefel 3 mewn Chwaraeon i'r rhai sy'n ennill gradd Ragoriaeth neu Deilyngdod neu fel arall Lefel 2.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd