BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Busnes (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Tystysgrif Estynedig mewn Busnes BTEC Lefel 3 yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o reoli busnes.

Cydnabyddir bod y cymhwyster hwn yn gam cyntaf i allu gweithio mewn cwmni cyfreithiol neu ddod yn gyfreithiwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio ar gyfer Diploma Atodol Lefel 3 BTEC mewn Busnes, gyda Thystysgrif Lefel 3 mewn Cyfraith Gymhwysol ac yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio ar gyfer Diploma Lefel 3 BTEC mewn Busnes a Diploma Atodol yn y Gyfraith.

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU Gradd C neu'n uwch gan gynnwys naill ai Mathemateg TGAU neu Iaith Saesneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall myfyrwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r cwrs fynd ymlaen i weithio ym maes Busnes, Twristiaeth neu’r Gyfraith (neu gyfuniad ohonynt) neu gamu ymlaen i raglen Addysg Uwch amser llawn neu ran-amser naill ai ar Gampws Bannau Brycheiniog trwy Brifysgol Glyndwr neu gyda darparwyr Addysg Uwch a phrifysgolion eraill.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd