Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma yn cymryd dwy flynedd o astudio. Ar ddiwedd blwyddyn 1 bydd myfyrwyr wedi cyflawni naill ai Tystysgrif Estynedig BTEC neu Ddiploma Sylfaen gan ganiatáu iddynt symud ymlaen i flwyddyn 2. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyfweld cyn eu derbyn i benderfynu a fyddant yn astudio ar gyfer y Diploma neu’r Dystysgrif ym mlwyddyn 1.