Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster sy’n canolbwyntio ar feysydd allweddol busnes a rheoli y bydd ar unrhyw ddarpar reolwr neu berchennog busnes eu hangen. Mae’r cwrs Safon Uwch yn cynnwys ystod eang o bynciau busnes gan gynnwys Cyfleoedd Busnes, Swyddogaethau Busnes, Dadansoddi Busnes a Strategaeth Fusnes yn ogystal â Busnes mewn byd sy’n newid.
Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Isafswm o 6 TGAU â Gradd C neu uwch sy'n cynnwys Saesneg a Mathemateg

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch gamu ymlaen yn uniongyrchol at waith neu at Radd lawn-amser neu ran-amser yng Ngrwp Colegau NPTC neu mewn sefydliad addysg uwch arall. Mae cymhwyster Lefel 3 mewn Busnes yn darparu sylfaen gadarn i gamu ymlaen at raglenni Gradd mewn Busnes, Rheoli, Cyfrifyddu, Marchnata, Personél ac yn y proffesiwn Cyfreithiol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd