CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd llawn amser hwn yn addas i ddysgwyr sydd am weithio gyda phlant neu gamu ymlaen i’r brifysgol. Mae’r cwrs yn cynnig cyfuniad o theori a addysgir yn y coleg a phrofiad ymarferol yn gweithio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd o ddydd i ddydd.

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Gradd C neu uwch - Saesneg Iaith yn angenrheidiol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd dysgwyr yn gymwys i weithio fel: Cynorthwywyr addysgu Gwarchodwr plant Ymarferydd meithrinfa Gweithiwr gofal Gweithiwr cyn ysgol Gweithiwr gofal plant y tu allan i’r ysgol Gweithiwr Cylch Meithrin Gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio Graddau Sylfaen hefyd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Hyd y cwrs

2 years