Crynodeb o’r cwrs

Mae Dysgu a Datblygu Gofal Plant Lefel 3: Ymarfer a Theori yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant yn y diwydiant gofal plant neu sy’n dymuno symud ymlaen i addysg uwch. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

Mae’r cwrs yn cynnig cyfuniad o theori a addysgir mewn darlithoedd Coleg a phrofiad ymarferol o weithio mewn meithrinfeydd dydd ac ysgolion cynradd.