CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Dysgu a Datblygu Gofal Plant Lefel 3: Ymarfer a Theori yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant yn y diwydiant gofal plant neu sy’n dymuno symud ymlaen i addysg uwch. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

Mae’r cwrs yn cynnig cyfuniad o theori a addysgir mewn darlithoedd Coleg a phrofiad ymarferol o weithio mewn meithrinfeydd dydd ac ysgolion cynradd.

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Gradd C neu uwch - Saesneg Iaith yn angenrheidiol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd dysgwyr yn gymwys i weithio fel: Cynorthwywyr addysgu, Gwarchodwr Plant, Ymarferydd Meithrin, Gweithiwr Gofal, Gweithiwr Cyn-ysgol, gweithiwr gofal plant y tu allan i'r ysgol, gweithiwr Cylch Meithrin. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i astudio Graddau Sylfaen.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd